Ekonomi

Haksız yere işten çıkarılanlar dikkat! Yaptığınız bir başvuru ile 8 maaş tazminat alabilirsiniz

Çalışma hayatında işçinin haklarını koruyan pek çok güvence vardır. Örneğin işten çıkarılanlar yine aynı işte çalışabilirken, iş bulamayanlara 8 maaşa kadar ödeme yapılabilmektedir. Yasal bir gerekçe olmaksızın işten çıkarılanlar, 30 gün içinde arabulucuya giderek işe dönmek için başvuruda bulunmaları halinde bu hakkını kullanabilirler.

Çalışma hayatı ile ilgili kanunlarımızda hem işverenler hem de işçiler için çeşitli teminatlar bulunmaktadır. İhbar tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, yasal fesih bunlardan bazılarıdır. Yasal güvencelerden biri de işçilerin işten çıkarıldıktan hemen sonra işe dönme hakkıdır. Başka bir deyişle, işten çıkarılan bir çalışan belirli koşullar altında aynı işe dönebilir veya bunun yerine tazminat alabilir. Ancak burada zaman çok önemlidir.

Hukuki bir nedeni olmalı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesine göre, “Otuzdan fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde en az altı aylık bir süre için bir işçi ile yaptığı iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin ehliyetine veya davranışına ilişkin makul bir sebebe dayanmak zorundadır. veya işletmenin, işyerinin veya işin gereklilikleri. “

Sonuç olarak, işveren sizi işten çıkardıysa, bunun yasal bir nedeni olmalıdır. Sabah gazetesi Farooq Erdem’e göre böyle bir sebep yoksa işe dönüş yolu size açık demektir.

Kimler işe dönebilir

1) Her şeyden önce, bir iş sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır.

Çalışanın çalıştığı yer ile hizmet sözleşmesi olması kaydıyla, yani sigortalı çalışması gerekir. Süreli iş sözleşmeleri iş güvencesine tabi değildir. Ancak belirli bir iş sözleşmesi arka arkaya yapılırsa (örneğin turizm çalışanları) bu sefer süresiz iş sözleşmesine dönüşecek ve bu çalışanlar da iade garantisinden yararlanma imkanına sahip olacaklardır.

2) Ayrıca işçinin işyerinde en az 6 ay çalışması zorunludur.

Aynı işte çalışıldığı günden itibaren 6 takvim ayı geçtiğini söylemek yeterlidir. Burada deneme süresi varsa bu süre de 6 ay olarak sayılacaktır.

3) İşyerinde en az 30 işçi çalışmak zorundadır.

Bir işverenin birden fazla işyeri varsa, toplam çalışan sayısı esas alınmalıdır. Yani şubelerdeki toplam çalışan sayısı 30 ve daha fazla ise işçi 2 kişi çalıştırsa dahi garanti hakkı olacaktır. Örneğin bir banka şubesinde 10 kişi çalışsa bile tüm şubeler düşünüldüğünde sayı 30’u geçecektir.

4) Sebepsiz görevden alma.

İşveren, işten çıkarmayı yasal bir temele dayandırmamalıdır. Yani kavga eden ve kurallara uymayan bir çalışanın işten çıkarılması meşrudur.

Her iki taraf için 30 gün

Bu şartlar sağlandığında işten çıkarılırsanız sizin için 30 günlük bir süre başlatılır. Bu 30 gün boyunca arabulucu ile iletişime geçmeli ve para iadesi için başvurmalısınız. Bu 30 günlük süre diskalifiye süresi olduğu için çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Sürenin kaçırılması durumunda fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Arabulucudan bir sonuç çıkmazsa bu kez 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

Tazminat verilir

İşe dönüş kararı verilmeden önce mahkeme, işçinin çalıştırılmayacağı an için en fazla 4 ücrete kadar atıl süre için tazminat ödenmesine karar verecek. Ayrıca işverenin işe başlamaması durumunda da tazminat sağlar. Burada tazminat miktarı 8 maaşa çıkıyor. Davanın tamamlanmasını müteakip işçi, 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurmalıdır. Bu uygulamadan sonra işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Bunu yapmazsa mahkemece belirlenen tazminatı ödeyecektir.

Haksız yere serbest bırakılanların dikkatine!  Başvurunuza göre 8 maaş alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu