Sağlık

Hekim dışı sağlık personeline yüzde 20 zam yapılırken, doktorların maaşları düşürüldü mü?

2022-2023’ü kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre, İade Fonu’ndan alınan ek ücret içinde hekimler dışındaki sağlık çalışanlarının payı yüzde 20 oranında artırıldı.

2022-2023’ü kapsar Toplu iş sözleşmesi Proje kapsamında hekimler dışındaki sağlık çalışanlarının geri dönüş fonundan aldığı pay yüzde 20 daha artırıldı. BBC Türkçe’yi değerlendiren sağlık uzmanlarına göre bu değişiklik, hekim olmayan sağlık çalışanlarının maaşlarında artış anlamına gelirken, vagonlardaki payının düşeceğini düşünen hekimlerin maaşlarında düşme riski var. Toplu sözleşmede yüzde 20’lik artışı masaya getiren Sağlık-Sen’e göre doktorların gelirlerinde bir değişiklik olmayacak.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetesinde yayımlanan “2022 ve 2023’ü kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında doktorlar hariç hastanelerin işletme sermayesinden alınan sabit ek ödemelerin payı, yüzde 20 arttı.

Ocak 2022 itibariyle “ebe, hemşire, sağlık memuru, laboratuvar asistanı, anestezi uzmanı, radyolog, tıbbi sekreter, teknisyen, teknisyen, mühendis, VHKİ, memur, şoför, memur, kıdemli vb. Genel idari ve destek hizmet sınıfı personeli ve Enstitü Adli Tıp Kurumu, çalışanlar gibi sağlık çalışanlarının yaklaşık 400-420 GEL maaş alacağını tahmin ediyor.

bbc türkçeSeslerini duyuran sağlık uzmanları, bu artışın hastanelerin işletme sermayesinden karşılanması durumunda, döner fondan hariç tutulan doktorların payının azalacağını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğlu, “Diğer sağlık çalışanlarına verilen yüzde 20 yeterli mi? Kesinlikle değil. Döner sermayeden hangi doktorların alacağı düşürülecek ve Maaşlar düşürülecek.”

Menderes, Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı ve hastanenin mütevelli heyetinde yer aldı. BingölOna göre bu değişiklik, hastanede çalışan hemşirenin 400 GEL maaş alacağı, aynı hastanede çalışan doktorun ise döner fon gelirinde 2-3 bin GEL’lik bir azalma anlamına gelebileceği anlamına geliyor.

2022-2023’te hükümetle yaptığı toplu pazarlıkta, hekim dışı sağlık çalışanlarına yüzde 20 ek ücret talebini gündeme getiren Sağlık-Sen, doktorların değişiklikten olumsuz etkileneceği değerlendirmesini reddediyor.

Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Semih Durmuş, “Tıbbi olmayan personelin maaş eşdeğerinin arttırılması, kamu hekimi arkadaşlarımızın gelirlerinde bir azalmaya yol açmayacaktır” dedi.

bbc türkçe HaberlerBu konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Her iki bakanlık Haberler Yayınlanmadan önce herhangi bir değerlendirme almamıştır.

Bu da her doktor için en az 2-3 bin JEL kayıp anlamına gelebilir.

Hastaneler, vagon gelirlerinin yaklaşık yüzde 46’sını çalışanlarla maaş şeklinde paylaşırken, yüzde 54’ünü diğer hastane giderlerine harcıyorlar.

Peki sağlık çalışanları nasıl maaş alıyor ve artış hangi noktada etkili oluyor?

Sağlık çalışanlarının maaşları; Merkezi sağlık bütçesinden karşılanan sabit maaş ve çalışanın çalıştığı hastanenin döner sermayesi tarafından karşılanan sabit ek ücret ve performans sistemine göre ikinci ödeme olmak üzere üç ana noktadan oluşur. .

Toplu sözleşme kapsamında, sağlık personeli olmayan sağlık personelinin artışı, hastanelerin döner sermaye gelirlerinden karşılanan sabit bir ek ödemeyi içermektedir.

Menderes Bingöl, çalıştığı hastaneye göre bu artışın doktor maaşlarını nasıl etkileyeceğini şu şekilde hesaplıyor:

“Sağlık personelinin maaşı ister 400 GEL artsın, ister hastanede 1000 sağlık personeli için yüzde 20 artsın, bu rakam hastanenin döner sermayesi ile birlikte eksi 600 bin GEL miktarına yansıyor. vergi. . Hastanenin döner fonundan 600 bin TL kesinti yapılmış, her doktor bu döner fondan pay almıştır. Bu da en az 2-3 bin GEL kayıp demektir.

Bir doktorun sağlık personeline verdiği para ile doktorun kaybettiği para arasında neden fark olduğu sorusuna Bingöl, hastanelerde doktor olmayan sağlık personeli sayısının doktorlardan çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Bingöl’e göre bu artış, bazı hastanelerdeki doktorların vagonlardan pay alamamasına da yol açabilir:

“Ek ödemelerin hastane gelirlerinden bağımsız olarak daha adil bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. O zaman bu artış döner sermayeyi ve doktorları olumsuz etkilemeyecek.”

Sağlık-Sen: Doktor maaşları etkilenmeyecek

BBC Türkçe’ye konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, artışın doktorların pay aldığı döner sermaye kaleminden değil, doktor dışı sağlık personeli için “diğer giderlere” ayrılan hastane bütçesinden karşılanacağını söyledi. :

“Döner fon yönetmeliğine baktığımızda hastane gelirleri ikiye bölünüyor. Hastaneler gelirlerinin yaklaşık yüzde 46’sını vagon olarak çalışanlara dağıtana kadar elektrik, su gibi diğer tüm giderler 54’ten karşılanıyor.”

“Doktorların pay sahibi olduğu döner sermaye birimi yüzde 46’dır. Ancak bu artış, yüzde 54’ü karşılanacak, diğer hastane masraflarına ayrılacak, 46 değil, doktor dışı sağlık çalışanları için paradır. doktorlar için yüzde.”

Durmuşi, toplu pazarlıkta masaya getirilen bu teklifi doktor maaşlarının etkilenmemesi için hazırladıklarını söylüyor:

“Evet, bu artış döner sermaye bütçesinden yeniden dağıtılacak ancak personel payından değil ‘diğer giderler’ kısmından karşılanacak.

“Bugün kamuda doktorlara çok yüksek maaşlar verildiğine dair bir görüş var ama durum böyle değil. Bu nedenle bu düzenlemede diğer sağlık çalışanlarının gelirlerini onlara dokunmadan biraz artırmaya çalıştık.”

Ancak Menderes Bingöl’e göre bu yüzde 54’lük artışın döner sermaye payından karşılanması hukuken mümkün değil.

Bingöl, “375 sayılı Genelgeye göre döner sermaye bütçesinin yüzde 46,5’inden ek ödemeler kesiliyor. Ayrıca birimden veya bütçeden ödenmesini gerektiren bir yasal düzenleme de yok” diyor Bingöl.

Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesinde, 375 Sayılı Karar uyarınca yüzde 20 oranında ek ücret artışı uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu artışın hastanelerin döner sermayesinden değil de merkezi sağlık bütçesinden karşılanma ihtimali var mı?

(TTB) Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğlu, hükümetin bu konuda bir açıklama yapmaması halinde artışın bir döner sermaye ile karşılanacağını varsaymak gerektiğini söyledi:

“Ek ödemeler hastanelerin döner fonundan yapılacak. Dolayısıyla hükümet ‘Hayır, bunu merkezi bütçeden ödeyeceğiz’ gibi bir açıklama yapmazsa doktorların aldığı ek ödeme azalacaktır.”

Sağlık personeli olmayanlarla doktorların maaşları arasında en az 6-7 kat fark var.

BBC Türkçe’ye konuşan sağlık uzmanları, adil bir ödeme sisteminin olmadığını ve sağlık çalışanları arasında barışı koruduğunu söylüyor.

Her hastanenin büyüklüğü, sağlık çalışanı sayısı ve buna bağlı olarak aylık gelirin birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde; Türkiye’de aynı branşa mensup iki sağlık çalışanının maaşları, ek ödemelerdeki farklılıklar nedeniyle farklılık göstermektedir.

Bu hesaplamaya eklendiğinde, aynı hastanede çalışan ancak farklı branşlara mensup iki uzman doktorun maaşı aynı olmasa bile, farklı branşlardaki sağlık çalışanları döner fondan farklı pay alırlar.

Sağlık çalışanlarının döner sermayeden payını etkileyen bir diğer unsur da performans sistemidir.

Örneğin, aynı branşta görev yapan iki hekim, o ay gördüğü hasta sayısına veya ameliyat sayısına göre vagonlardan pay alır.

Hekim sağlık çalışanlarının o ay dönen bir fondan alacağı payı belirleyen unvan oranı, hekimlere göre oldukça düşüktür.

Menderes Bingöl bu artışın hekim dışı sağlık çalışanları için olumlu olduğuna inanıyor.

Bingöl, dördüncü fon payının hekim dışı sağlık çalışanlarına tahsis edilmesinin ciddi bir adaletsizlik olduğuna ve “aslan payının” hekimlere ait olduğuna, bu artışın hekimler ile diğer sağlık çalışanları arasındaki ücret farkını azaltacağına inanıyor. Profesyoneller:

“Doktor dışı sağlık çalışanının döner sermayedeki payını belirleyen unvan oranı 0,45, doktorlarınki 2,5. Yani hekimlerin olasılığı diğerlerine göre neredeyse 7 kat daha fazla. Fonlar ortalama 75 idi. Doktorlar için yüzde -80.

Benim hastanemden örnek vermek gerekirse, ambulans hemşiresi 700-800 GEL, puanı iyi olan bir stajyer ise o ay 12 bin GEL ek ücret alabilir. İlgilendiği hastalar. En az 6-7 kat fark olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. “

“Tek tip, sabit bir ödeme istiyoruz, performansa dayalı bir ek ücret değil”

Yeni mezun bir doktor ortalama 7 bin GEL maaşla Türkiye’de çalışmaya başlıyor.

Uzmanlara göre, döner sermayeden alınan hisselerin oynaklığı göz önüne alındığında, doktorlar genellikle o ay maaşlarının ne kadar olacağını bilmiyorlar.

Pandemi döneminde doktor maaşlarının gerçekten düşürüldüğünü söyleyen Eroschular, daha güvenilir bir sağlık bordrosu sisteminin getirilmesi gerektiğini savunuyor:

“Pandemi döneminde hastaneler eskisi gibi çalışamadığı için gelirleri düştü, bu nedenle çoğu doktor döner sermayeden ek ödeme alamadı. Bu insanlar o gelire bağlıydı ve farklı taksitlerle geldiler ama bu noktada, sürekli olarak bu geliri kaybediyorlar.

“Eşit ücret, işe eşit değil. Sabit ek ücret emekliliğe yansıtılmıyor. Toplu olarak sürekli bir gelir olarak maaş alırsak, emeklilik daha karlı olur, ancak devlet, kamuyu nasıl feshedeceğine dair politikaları resmi olarak uygular. hizmetçiler.

“Döner sermayenin dağıtımı da hastane yönetiminin takdirindedir. Örneğin hastane, ‘Bu ay çok borcum var, iade edilen parayı personelime aktaramıyorum’ diyebilir.

Eroğulları, “Performansa ve ödenip ödenmeyeceğine göre ek bir ödeme değil, emekli maaşına yansıyan ve insani bir yaşam sağlayan bir ödeme istiyoruz” diyor.

Doktor olmayan doktora sağlık personelinde yüzde 20 zam yapılırken doktorların maaşı mı düştü?
Doktor olmayan bir doktora sağlık personelinde yüzde 20 artış yapılırken doktorların maaşı düşürüldü mü?
Doktor olmayan bir doktora sağlık personelinde yüzde 20 artış yapılırken doktorların maaşı düşürüldü mü?
BBC

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu